top of page
Server

Nationell databas

Vi har skapat en nationell databas för besöksnäringen där samtliga besöksmål, både kommersiella och icke-kommersiella besöksmål, har möjlighet att synas.

Databasen är till för dig som vill bygga en app, ett system, eller få information om Sveriges besöksnäring.

Tanken bakom databasen

Touristas nationella databas innehåller inte bara traditionella besöksmål och sevärdheter utan även andra saker som den som är ute och reser kan behöva, till exempel toaletter, lekplatser, och ställplatser. 

Vår databas är öppen, så att näringsidkaren kan redigera sin egen information, lägga till bilder och kontaktinformation.

 

Informationen i databasen finns tillgänglig för andra aktörer att bygga appar, hemsidor, och turistinformation på. Vi byggde databasen med avsikten att dela med oss av informationen för att tillsammans bygga en bättre besöksnäring för hela Sverige.

När vi byggde databasen, så använde vi oss inte av en traditionell SQL databas med fasta tabeller så att databasen kan dynamiskt byggas ut i framtiden med ytterligare information och möjligheter. Detta gör att databasen är framtidssäkrad och inte begränsad. 

Sjöbo - en prototypkommun

Tourista har inventerat Sjöbo kommun på alla typer av besöksmål och vi såg att det fanns enorma mängder av icke-kommersiella besöksmål som inte kommer med i de traditionella turistbroschyrerna. Vi stötte på svårigheterna med att hitta både kommersiella och icke-kommersiella besöksmål eftersom information var spridd på så många olika håll. Många av sevärdheterna har ingen information på plats utan besökaren måste söka på olika hemsidor, och det är inte alltid tydligt var informationen fanns. Detta gör att det är både svårt att få reda på att besöksmålen finns, att hitta besöksmålen, och att hitta information om besöksmålen.

 

I Sjöbo kommun inventerade vi 143 besöksmål och sevärdheter, och vi uppskattar det till ca. 10% av det som finns i kommunen. 

Vad händer nu?

Vi har byggt plattformen för vår databas, och testat konceptet på Sjöbo kommun med allt från att leta reda på besöksmålen, föra in dem i databasen, söka i databasen, och en app som användaren kan hitta alla besöksmålen i. Detta gör att när vi nu går vidare med utvecklingen av vår databas så vet vi att den fungerar som tänkt i alla led.

Just nu söker vi projektpengar för inmatning av information i databasen. Vi har utvecklat ett projektkoncept tillsammans med arbetsmarknadsenheten i Sjöbo där vi får hjälp att fylla databasen samtidigt som vi hjälper de som är längst ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka till ett arbete.

Under tiden arbetar vi på systemet som gör att näringsidkare kan fylla i, lägga till och redigera sin egen information. Vi håller även på att utveckla API:er för att underlätta tillgången till informationen i databasen för andra utvecklare.

Hur kommer det fungera?

För de som vill använda informationen i databasen så får de en så kallad API-nyckel. Denna nyckel används för att hämta informationen i databasen av en hemsida, app, eller liknande. Sedan använder man ett av våra API:er för att komma åt informationen, alternativt att man skriver sitt eget API. Vi är inte emot att man hämtar data direkt i databasen, det är helt upp till utvecklaren av systemet att bestämma hur de vill komma åt informationen.

Vi kommer även utveckla utvecklardokumentation.

bottom of page