top of page

Frågor och Svar

Hjälpsam Information och Elefanterna i rummet

Belastningsturism???

Vad är belastningsturism? Är inte all turism bra?

Belastningsturism är ett begrepp som vi på Tourista tagit fram för att beskriva turism där resurskraven per besökare överstiger intäkterna per besökare. Ex: En vandrare som går längs en led sliter på leden, kräver att ledel är skyltad och att det finns campingställen längs med leden. Om vandraren inte stannar i byarna och spenderar pengar som ger inkomst åt lokala företag och därigenom arbetstillfällen så är det en förlust för lokalbefolkningen att vandraren besöker dem, alltså belastningsturism.

Jag har bara öppet på sommaren. Det kommer inga besökare på vintern ändå.

Detta är en väldigt vanlig inställning på svenska landsbygden inom besöksnäringen. Men då ställer vi frågan - hur vet du att det inte kommer besökare när du har stängt? Är det så att om du hade öppet lite längre på året att du då bidrar till att besökare kommer lite längre in på hösten?

Vill du förlänga din besöksässong så behöver du tänkta i lite annorlunda banor och erbjuda lite höst- och vårupplevelser istället för bara sommarupplevelser. Då har besökaren större anledning att komma till dig utanför sommarsässongen.

Behöver jag ha information på flera språk? Vi är ju ändå i Sverige!

Vi förstår svårigheten att hålla all sin information uppdaterad på flera språk, men en besökare uppskattar om den får information på sitt eget språk, även om det är maskinöversatt. Inte alla kan svenska och engelska kanske inte är så lätt heller.

Vi har valt att i vår app Tourista Traveller att ha information redan från början på 16 olika språk. Detta är så att besökare i lugn och ro kan läsa om besöksmål på sitt eget språk.

Tänk själv om du reste i Kina och informationen bara fanns på kinesiska med kinesiska tecken. Du hade inte fått den upplevelsen du väntat dig!

bottom of page