top of page

Erik Noreke

CTO

Med en lång erfarenhet av att bygga komplexa dotorsystem och turista på landsbygden ger Erik ett helt annat sätt att se på tekniken.

Erik Noreke
bottom of page