top of page

Team Members

Erik Noreke

Erik Noreke

CTO

Med en lång erfarenhet av att bygga komplexa dotorsystem och turista på landsbygden ger Erik ett helt annat sätt att se på tekniken.

Stefan Albrekt

Stefan Albrekt

VD

Med sin erfarenhet av landsbygdsutveckling och turism driver Stefan Touristas operativa sida, alltid med ett glatt leende.

bottom of page